-- KANAAL A NZ --
Naam: Beroep: Nr.: Naam: Beroep: Nr.:
Hindrik Springerzonder beroep3 J.H. Bisschopopzichter130
H. de Boerzanddelver10 J. de Jongezonder beroep131
Job Zuurzonder beroep11 J. Schipperslandbouwsmid132
B.G. de Jonghoofd ener B.L.S.16 A.K. de Jongekleermaker133
H. de Jongelos arbeider16 B. de Jongetimmerman133
J. Froweinfabr. electr. techn. art.17 J. Waverijnfabr. winkelbetimmering133 I
R. Oostveenarbeider20 H. Boesenkoolschoenmaker134
L. Kuiperlos arbeider21 J.S. Wiegmanlandbouwer136
J. Grootenlos arbeider24 S. Witteveenlos arbeider137
G. Muldermelkventer27 J. de Grootlos arbeider139
G. v.d. Leimachinist wegenbouw29 W. Greevinkmachinist140
-- zandweg -- B. Greevinkveenarbeider140
J. Baronveenarbeider30 L. Goereelos arbeider140 I
C. Knoopveenarbeider31 W. Roffelveenarbeider141
H. Hadderslandbouwer38 -- 1e verbindingsweg --
T. Ottenslandarbeider38 E. van Oostenlos arbeider142
J. Bijlsmaonderwijzer41 T. Bruinsmafabrieksarbeider143
H. Neefzonder beroep48 A. Haakmelkrijder144
K. Middeljansmachinist49 H. Middeljanslos arbeider145
W. Bultslandbouwer50 B. Veenzonder beroep147
-- zandweg -- H. Wiltsscheepsbevrachter148
H. Dikveenarbeider52 W. Kruitzonder beroep151
J. Oosterkamponderwijzer52 O. Oldenburgerarb regenkledingfabr153
K. de Vrieszonder beroep53 R. Tripgrondwerker153
H. Moszonder beroep54 J. Niemeijerlos arbeider154
H. Springerlos arbeider56 B. Rozemabroodbakker155
R.W. Triptypograaf56 J. Popkenlos arbeider156
F.J.R. Butervervener57 W. Babtistmelkventer157
A. Niemeijerveenarbeider59 J. de Jongefabrieksarbeider158
C. de Jongeveenarbeider60 W. de Jongeschilder158
H. van Wijkmachinist62 A. Nieboerwagenmaker159
J. Lutjeszonder beroep63 H. Nikslos arbeider161
J. Idemafabrieksarbeider AKU66 S. Oostveenarbeider161
Geert Naaijerslager67 Jan Naaijerslager162
J.A. Beijeringlandarbeider (salonw)67 H. Bruintjesfabrieksarbeider AKU163
H. de Vriestimmerman68 J. Popkenlos arbeider163
A. Platjeveenarbeider72 F. Superlos arbeider166
E. Stuivergemeente arbeider74 P. Laskervervener167
W. Witteveenexpediteur76 -- 2e verbindingsweg --
W. Telkamplos arbeider78 M. Tulpbinnenschipper168
F. Zuidemazonder beroep78 J. Eleveldbroodbakker169
B.A. Reisbakker79 B. Mansenszonder beroep170
D. Siebringaannemer80 F. de Jongefabrieksarbeider AKU173
-- zandweg -- J.H. Nanningavervener174
S. Zuidemalos arbeider82 D. Bloklos arbeider175
K. v.d. Tuukzonder beroep84 H. Ringerwölelos arbeider176
E. Springerlandbouwer85 J. Siepelzonder beroep177
G. Booijlos arbeider87 J. Santingveenarbeider178
R. Schimmelveenarbeider87 Geert v.d. Tuukgroentehandelaar178
D. Eisengalos arbeider90 J. Greevinkbouwvakarbeider179
J. Eisingalandbouwsmid93 R. Stevensziekenfondsbode179
R. Lefferslandbouwer94 H.J. Crucqhuisarts180
J. Dijkstravervener95 F. Boonstrakantoorbediende181
J.E. Dijkstraveenarbeider95 W. Veenstrazonder beroep181
H. Bosfabrieksarbeider97 H. Brongerszonder beroep183
G.H. de Jongemetselaar99 A. Steenhuischauffeur183
J. Mosbanketbakker100 L. Groenwoldlandbouwer185
J. Laskerveenarbeider100 G. Baronveenarbeider187
K. Kluwerhoofd ener school101 H. Roffelveenarbeider188
-- school 'de dreef' -- J. de Jongpredikant189
H.L. Fokkemaaannemer-timmerman103 -- baptisten kerk --
K. Baptistfabrieksarbeider104 -- harm aten school --
A. Wolterslos arbeider104 H.J. Velsinkonderwijzer192
W. Woltersherenkapper104 G. Roffelexpediteur194
H. de Vriesbrandstoffenhandel105 P. Klasensopperman195
-- ned. herv. kerk -- -- 3e verbindingsweg --
J. van Hartingsveldpredikant107 H. Roffeltabakshandelaar196
A.J. Grijsenbedrijfsleider108 J. de Blaauwstraatmaker199
-- middenweg -- W. Kroonveenarbeider200
J. v.d. Bergfiliaalhouder109 R. Exelaannemer203
G. Nieboerfabrieksarbeider110 B. Exelbouwvakpatroon203
A. Schevengaragehouder111 H. van Dijkchauffeur205
J. Schevengaragehouder111 H. v.d. Kooischipper (a/b)205
J. Schoemakerschauffeur112 J. Triplos arbeider206
H. de Jongemetselaar113 -- school --
J. de Jongemetselaar114 P. Nikshoofd der school208
J. Wolterskruidenier115 G. Schuringalandbouwer212
G. Springerkruidenier116 E. van Klinkenkunstmesthandelaar213
J. de Vrieschauffeur116 I A. Santingfabrieksarbeider AKU213
A. Visserkapper118 H. Siepellos arbeider214
R. Bisschophuisschilder119 J.J. Plantinghuisschilder217
Z.G. Huizingcarrosseriebouwer120 A. Dijksterhuisonderwijzeres218
S. van Oostenlos arbeider120 D. Fokkemaonderwijzeres B.L.O.218
-- smederij -- J.G. Visserkantoorhouder219
H. Potsmid122 220
J. Potsmid123 221
W.R. Kruitmanufacturier124 H.R. Motzheimfabrikant222
H. Saadhofflos arbeider125 R. Pitofficier Leger des Heils223
J. Staalslager125 A. Woltmeijerwinkelier225
J. Saadhoffgemeente-arbeider129
Voor het laatst bijgewerkt op: 07-01-2009
Door: Lucas R. van Veen

Bronvermelding: Adresboek 1958 Gemeente Emmen